jedynosty

jedynosty – jedenasty (pol.); elfte (ger.);  jedenáctý (cze.); eleventh (eng.)

liczebnik porzōndkowyjedynosty
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...jedynosty
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...jedynosto
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...jedynoste
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... jedyności; jedynoste
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...jedynoste
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...jedynostego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...jedynostej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...jedynostego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...jedynostych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...jedynostych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...jedynostymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...jedynosntej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... jedynostymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... jedynostym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
jedynostym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...jedynostego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... jedynosty
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..jedynosto
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... jedynoste
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
jedynostych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... jedynoste
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
jedynostym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...jedynostōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...jedynostym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...jedynostymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...jedynostymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...jedynostym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..jedynostej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...jedynostym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...jedynostych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...jedynostych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...jedynosty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...jedynosto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... jedynoste
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...jedyności; jedynoste
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...jedynoste
liczebnik głōwny (wiela)jedynoście

 

Jutro ida na jedynosto do kościoła, bo rano mi sie niy chce stanyć

Czamu żeś te „jedynoste” galoty ôblyk,dyć tam mosz tela starych.

Jedynostego listopada bzmała Poloki majōm swoji świynto.

 

 

Podej dalij…