kaj

kaj – gdzie (pol.)

 

Niy wiysz, kaj żech se wraziyła te brele?

Kaj żeś sie to zaś smykoł telki czasy?

Kaj posadzymy ta śliwka?

Kaj zaś to idziesz?

 

Podej dalij…