katolicki

katolicki – katolicki (pol.)

przymiotnikkatolicki
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...katolicki
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...katolicko
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...katolicki
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... katoliccy; katolicki
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...katolicki
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...katolickigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...katolickij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...katolickigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...katolickich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...katolickich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...katolickimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...katolickij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... katolickimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... katolickim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
katolickim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...katolickigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... katolicki
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..katolicko
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... katolicki
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
katolickich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... katolicki
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
katolickim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...katolickōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...katolickim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...katolickimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...katolickimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...katolickim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..katolickij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...katolickim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...katolickich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...katolickich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...katolicki
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...katolicko
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... katolicko
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...katolicccy; katolicki
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...katolicki
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

Tam, kaj my byli, tam je mało katolickich kościołōw.

To niy ma katolicki farorz, to musi być jakiś inkszy.

Jego baba je wanieliczka, ale ślub majōm katolicki.

 

Podziel się…