kolaja

kolaja – koleina (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kolaja
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kolaje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kolaji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kolaja
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kolajōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kolaji
Wołacz l. poj. Ty…kolajo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kolaje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kolaji; kolajōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kolajōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kolaje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kolajami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kolajach
Wołacz l. mn. Wy…kolaje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Sam sōm taki kolaje na tej drōdze, że niy idzie utrzimać linksztangi w rynkach.

Dej pozōr, co niy wlecisz kōłkym w ta kolaja.

Sam sie porobiyły po zimie taki kolaje, że niy idzie przejechać autym, yno trachtorym.

 

Podej dalij…