korać

korać (sie) – karać (pol.)

bezokolicznikkorać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.korōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.korosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.koro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.korōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.korocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.korajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.koroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.koroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.koroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.korali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.koraliście; żeście korali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.korali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.korała żech; korałach; żech korała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.korała żeś; korałaś; żeś korała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.korała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..korały my; my korały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. korałyście; żeście korały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.korały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.korało żech; żech korało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.korało żeś; żeś korało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.korało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech koroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś koroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł koroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my korali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście korali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli korali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech korała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś korała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była korała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my korały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście korały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były korały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech korało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś korało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było korało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . korej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech koro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.korejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech korajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. koroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. koroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.koroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.korali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. korali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.korali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.korała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
korała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.korała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. korały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.korały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.korały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. korało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.korało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.korało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych koroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś koroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by koroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my korali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście korali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by korali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych korała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś korała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by korała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my korały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście korały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by korały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych korało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś korało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by korało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda koroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz koroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie koroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy korali; bydymy korać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie korali; bydziecie korać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm korali; bydōm korać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda korała; byda korać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz korała; bydziesz korać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie korała; bydzie korać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy korały; bydymy korać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie korały; bydziecie korać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm korały; bydōm korać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda korało; byda korać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz korało; bydziesz korać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie korało; bydzie korać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykorany
rzeczownik odczasown.korani
Rybnik

 

Piyrwej złodzieja korali ôberżnyciym rynki.

Tych gizdōw, co łōmiōm te ławki we parku majōm korać tak, ąż im się gupot odechce.

Podej dalij…