lepszy

lepszy – lepiej (pol.)

POL: przysłōwek „lepszy”, ale także używany „lepiyj”

 

Ty juz lepszy nic niy godej, bo zaś gupigo wymyślisz.

Wejż selepszy dzisiej tyn ciyńki mantel, bo tam niy ma tak zima.

Pōdź, wylezymy lepszy trocha warciyj, aż zaś niy polecymy za tym autobusym.

Chyć sie lepszy roboty, a niy siedź yno przi tymu telewizorze.

Podej dalij…