leżyni

leżyni – leżenie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…leżyni
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…leżynio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…leżyniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…leżyni
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...leżyniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…leżyniu
Wołacz l. poj. Ty…leżyni
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…leżynia
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…leżyniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…leżyniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…leżynia
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…leżyniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…leżyniach
Wołacz l. mn. Wy…leżynia
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Musza stować, bo ôd tego leżynio juz mie we krziżu boli.

Tyn szeslōng je jakiś twardy do leżynio.

Ty ani niy myśl ô leżyniu, bo zarozki jadymy do miasta do sklepu.

 

 

Podej dalij…