macać

macać (sie) – dotykać, sprawdzać dotykiem (pol.)

bezokolicznikmacać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.macōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.macosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.maco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.macōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.macocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.macajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.macoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.macoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.macoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.macali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.macaliście; żeście macali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.macali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.macała żech; macałach; żech macała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.macała żeś; macałaś; żeś macała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.macała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..macały my; my macały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. macałyście; żeście macały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.macały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.macało żech; żech macało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.macało żeś; żeś macało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.macało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech macoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś macoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł macoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my macali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście macali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli macali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech macała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś macała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była macała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my macały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście macały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były macały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech macało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś macało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było macało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . macej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech maco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.macejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech macajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. macoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. macoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.macoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.macali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. macali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.macali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.macała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
macała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.macała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. macały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.macały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.macały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. macało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.macało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.macało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych macoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś macoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by macoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my macali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście macali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by macali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych macała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś macała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by macała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my macały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście macały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by macały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych macało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś macało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by macało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda macoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz macoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie macoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy macali; bydymy macać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie macali; bydziecie macać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm macali; bydōm macać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda macała; byda macać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz macała; bydziesz macać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie macała; bydzie macać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy macały; bydymy macać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie macały; bydziecie macać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm macały; bydōm macać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda macało; byda macać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz macało; bydziesz macać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie macało; bydzie macać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymacany
rzeczownik odczasown.macani
Rybnik

 

Niy macej tych piernikōw, yno wejź se jedyn.

Kery mi sam maco te papiōry, a przekłodo?

Dej rynka pomacać na prziwitani.

Możesz iś na muzyka, yno cobyś mi tam niy myśloł jakich dziołchōw macać.

 

Podej dalij…