materyjo

materyjo – materiał budowlany (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…materyjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…materyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja siemateryji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…materyjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...materyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…materyji
Wołacz l. poj. Tymateryjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōmmateryje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…materyjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja siemateryjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…materyje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza siemateryjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…materyjach
Wołacz l. mn. Wy…materyje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Paulek bydzie hned budowoł, bo już materyjo zwozi.

Wiela to trza materyje do ziymie zakopać, coby te grōnta zaloć.

Kedyś to materyjo była na przidział ze gminy, niy tak jak terazki.

 

Podziel się…