mroczyć

mroczyć (sie) – chmurzyć się (pol.)

bezokolicznikmroczyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mrocza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mroczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.mroczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mroczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mroczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.mroczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mroczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mroczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mroczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mroczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mroczyliście; żeście mroczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mroczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mroczyła żech; mroczyłach; żech mroczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.mroczyła żeś; mroczyłaś; żeś mroczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.mroczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..mroczyły my; my mroczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. mroczyłyście; żeście mroczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.mroczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mroczyło żech; żech mroczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.mroczyło żeś; żeś mroczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.mroczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech mroczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mroczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mroczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mroczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mroczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mroczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech mroczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś mroczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była mroczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my mroczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście mroczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były mroczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech mroczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś mroczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mroczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . mrocz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mroczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.mroczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech mroczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mroczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mroczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mroczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mroczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mroczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mroczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.mroczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
mroczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.mroczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. mroczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.mroczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.mroczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. mroczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.mroczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.mroczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mroczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mroczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mroczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mroczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mroczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mroczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych mroczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś mroczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by mroczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my mroczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście mroczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by mroczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych mroczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś mroczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mroczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mroczōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mroczōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mroczōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mroczyli; bydymy mroczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mroczyli; bydziecie mroczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mroczyli; bydōm mroczyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda mroczyła; byda mroczyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz mroczyła; bydziesz mroczyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie mroczyła; bydzie mroczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy mroczyły; bydymy mroczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie mroczyły; bydziecie mroczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm mroczyły; bydōm mroczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda mroczyło; byda mroczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz mroczyło; bydziesz mroczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mroczyło; bydzie mroczyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymroczōny
rzeczownik odczasown.mroczyni
Rybnik

 

Pōdźcie wartko te siano skłodać, dziwejcie sie jak tam sie mroczy.

Wczora sie cały dziyń mroczyło, blyskało, rzgmiało, a ani niy posipiało.

 

Podej dalij…