mrużyć

mrużyć – mrużyć (*pol.)

bezokolicznikmrużyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mruża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mrużysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.mruży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mrużymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mrużycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.mrużōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mrużōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mrużōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mrużōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mrużyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mrużyliście; żeście mrużyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mrużyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mrużyła żech; mrużyłach; żech mrużyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.mrużyła żeś; mrużyłaś; żeś mrużyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.mrużyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..mrużyły my; my mrużyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. mrużyłyście; żeście mrużyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.mrużyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mrużyło żech; żech mrużyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.mrużyło żeś; żeś mrużyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.mrużyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech mrużół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mrużōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mrużōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mrużyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mrużyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mrużyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech mrużyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś mrużyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była mrużyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my mrużyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście mrużyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były mrużyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech mrużyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś mrużyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mrużyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . mruż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mruży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.mrużcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech mrużōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mrużōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mrużōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mrużōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mrużyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mrużyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mrużyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.mrużyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
mrużyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.mrużyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. mrużyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.mrużyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.mrużyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. mrużyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.mrużyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.mrużyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mrużōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mrużōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mrużōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mrużyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mrużyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mrużyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych mrużyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś mrużyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by mrużyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my mrużyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście mrużyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by mrużyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych mrużyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś mrużyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mrużyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mrużōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mrużōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mrużōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mrużyli; bydymy mrużyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mrużyli; bydziecie mrużyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mrużyli; bydōm mrużyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda mrużyła; byda mrużyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz mrużyła; bydziesz mrużyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie mrużyła; bydzie mrużyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy mrużyły; bydymy mrużyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie mrużyły; bydziecie mrużyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm mrużyły; bydōm mrużyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda mrużyło; byda mrużyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz mrużyło; bydziesz mrużyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mrużyło; bydzie mrużyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymrużōny
rzeczownik odczasown.mrużyni
Rybnik

 

Cōż ty tak te ôko mrużysz, boli cie?

Jak wyleza na słōńce, to zarozki ôczy mruża, bo nic niy widza.

Podej dalij…