musieć

musieć – musieć (pol.)

bezokolicznikmusieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.musza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.musisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.musi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.muszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.musicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.muszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.musioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.musioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.musioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.musieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.musieliście; żeście musieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.musieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.musiała żech; musiałach; żech musiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.musiała żeś; musiałaś; żeś musiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.musiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..musiały my; my musiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. musiałyście; żeście musiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.musiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.musiało żech; żech musiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.musiało żeś; żeś musiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.musiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech musioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś musioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł musioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my musieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście musieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli musieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech musiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś musiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była musiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my musiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście musiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były musiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech musiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś musiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było musiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . muś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech musi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.muście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech muszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. musioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. musioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.musioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.musieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. musieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.musieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.musiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
musiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.musiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. musiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.musiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.musiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. musiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.musiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.musiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych musioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś musioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by musioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my musieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście musieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by musieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych musiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś musiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by musiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my musiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście musiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by musiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych musiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś musiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by musiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda musioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz musioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie musioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy musieli; bydymy musieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie musieli; bydziecie musieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm musieli; bydōm musieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda musiała; byda musieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz musiała; bydziesz musieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie musiała; bydzie musieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy musiały; bydymy musieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie musiały; bydziecie musieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm musiały; bydōm musieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda musiało; byda musieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz musiało; bydziesz musieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie musiało; bydzie musieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.-
Rybnik

 

SI: Jutro muszymy sie chycić plecio tej ćwikle, bo za chwila całkym zarośnie.

PL: Jutro musimy zabrać się za plewienie tych buraków, bo za chwilę całkiem zarosną.

 

SI: Jutro musza jechać na torg do miasta, tōż pojutrze przida ci sprawić tyn radyjok.

PL: Jutro muszę jechać na targ do miasta, więc pojutrze przyjdę ci naprawić to radio.

 

SI: Auto mi sie ôtok popsuło, tōż musioł żech jechać na kole do roboty.

PL: Samochód mi się ostatnio zepsuł, więc musiałem jechać rowerem do pracy.

Podej dalij…