muzyka

muzyka – muzyka, zabawa taneczna (pol.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…muzyka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…muzyki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…muzyce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…muzyka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...muzykōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…muzyce
Wołacz l. poj. Ty…muzyko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…muzyki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…muzykōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…muzykōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…muzyki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…muzykami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…muzykach
Wołacz l. mn. Wy…muzyki
Przimiotnik (jaki? czyj?)muzyczny

POL: (1) muzyka; (2) zabawa taneczna.

 

Przicisz ta muzyka, bo tata śpi.

We sobota idymy na muzyka, trocha potańcować.

Psy po nocy szczekajōm, bo ludzie idōm z muzyki.

Podziel się…