na

na – weź, proszę (pol.)

POL: słowo wymówione przy wręcaniu komuś czegoś.\

 

Na, sam mosz te piniōndze, a kup mi dwa chleby u piekorza.

Na, wejź se skosztōj kōnsek tego wōsztu.

Podziel się…