naciskać

naciskać (sie) – naciskać (pol.)

bezokoliczniknaciskać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naciskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naciskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nacisko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naciskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naciskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naciskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naciskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naciskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naciskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naciskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naciskaliście; żeście naciskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naciskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naciskała żech; naciskałach; żech naciskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naciskała żeś; naciskałaś; żeś naciskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naciskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naciskały my; my naciskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naciskałyście; żeście naciskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naciskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naciskało żech; żech naciskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naciskało żeś; żeś naciskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naciskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naciskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naciskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naciskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naciskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naciskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nacisko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naciskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naciskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naciskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naciskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naciskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naciskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naciskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naciskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naciskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naciskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naciskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. naciskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naciskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naciskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naciskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naciskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naciskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naciskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naciskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naciskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naciskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naciskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda naciskoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz naciskoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie naciskoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy naciskali; bydymy naciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie naciskali; bydziecie naciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm naciskali; bydōm naciskać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda naciskała; byda naciskać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz naciskała; bydziesz naciskać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie naciskała; bydzie naciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy naciskały; bydymy naciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie naciskały; bydziecie naciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm naciskały; bydōm naciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda naciskało; byda naciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz naciskało; bydziesz naciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie naciskało; bydzie naciskać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaciskany
rzeczownik odczasown.naciskani
Rybnik

 

Niy naciskej tak tymu dziecku na tyn brzuszek.

Sam naciskej a popuszczej, tak dłōgo, aż ci powiym, że doś.

Doczkej chwila, musza wlyź kaj do krzokōw, bo mi na wyntil nacisko.

 

Podej dalij…