naloć

naloć (sie) – nalać (pol.)

bezokoliczniknaloć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naleja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nalejesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naleje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nalejymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nalejecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nalejōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naloli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naloliście; żeście naloli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naloli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naloła żech; nalołach; żech naloła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.doloła żeś; nalołaś; żeś naloła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naloła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naloły my; my naloły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nalołyście; żeście naloły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naloły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naloło żech; żech naloło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naloło żeś; żeś naloło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naloło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naloli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naloli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naloli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naloła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naloła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naloła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naloły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naloły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naloły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naloło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naloło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naloło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nalyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naleje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nalyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nalejōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naloli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naloli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naloli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naloła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naloła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naloła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naloły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naloły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naloły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naloło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naloło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naloło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naloli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naloli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naloli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naloła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naloła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naloła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naloły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naloły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naloły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naloło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naloło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naloło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaloty
rzeczownik odczasown.naloci
Rybnik

 

Naloła żech ci sam soku do kufki, tōż sie napij, jak cie bydzie suszyć.

Nalyj se zupy, wiela chcesz.

Nalejesz mi ôleju do motora we aucie?

 

 

Podej dalij…