napluć

napluć – napluć (pol.)

bezokoliczniknapluć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.napluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naplujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.napluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naplujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naplujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naplujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.napluł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.napluł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.napluł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.napluli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.napluliście; żeście napluli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.napluli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.napluła żech; naplułach; żech napluła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.napluła żeś; naplułaś; żeś napluła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.napluła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..napluły my; my napluły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naplułyście; żeście napluły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.napluły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.napluło żech; żech napluło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.napluło żeś; żeś napluło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.napluło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech napluł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś napluł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł napluł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my napluli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście napluli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli napluli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech napluła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś napluła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była napluła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my napluły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście napluły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były napluły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech napluło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś napluło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było napluło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . napluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech napluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naplujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naplujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. napluł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. napluł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.napluł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.napluli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. napluli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.napluli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.napluła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
napluła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.napluła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. napluły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.napluły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.napluły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. napluło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.napluło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.napluło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych napluł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś napluł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by napluł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my napluli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście napluli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by napluli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych napluła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś napluła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by napluła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my napluły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście napluły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by napluły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych napluło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś napluło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by napluło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynapluty
rzeczownik odczasown.napluci
Rybnik

 

Kery sam napluł do tego aszynbechra?

 

Podej dalij…