narychtować

narychtować (sie) – przygotować (pol.)

bezokoliczniknarychtować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.narychtuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.narychtujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.narychtuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.narychtujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.narychtujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.narychtujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.narychtowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.narychtowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.narychtowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.narychtowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.narychtowaliście; żeście narychtowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.narychtowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.narychtowała żech; narychtowałach; żech narychtowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.narychtowała żeś; narychtowałaś; żeś narychtowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.narychtowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..narychtowały my; my narychtowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. narychtowałyście; żeście narychtowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.narychtowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.narychtowało żech; żech narychtowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.narychtowało żeś; żeś narychtowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.narychtowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech narychtowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś narychtowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł narychtowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my narychtowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście narychtowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli narychtowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech narychtowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś narychtowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była narychtowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my narychtowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście narychtowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były narychtowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech narychtowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś narychtowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było narychtowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . narychtuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech narychtuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.narychtujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech narychtujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. narychtowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. narychtowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.narychtowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.narychtowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. narychtowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.narychtowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.narychtowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
narychtowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.narychtowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. narychtowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.narychtowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.narychtowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. narychtowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.narychtowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.narychtowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych narychtowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś narychtowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by narychtowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my narychtowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście narychtowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by narychtowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych narychtowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś narychtowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by narychtowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my narychtowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście narychtowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by narychtowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych narychtowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś narychtowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by narychtowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynarychtowany
rzeczownik odczasown.narychtowani
Rybnik

 

Sam żech ci narychtowaja jodło do szkoły, co go niy zapōmnisz.

Co ci narychtować do jodła na wieczerzo?

Narychtuj te papiōry na jutro, co trza wziōnś na gruba ze sobōm.

Podej dalij…