naslatować

naslatować (sie) – nazlatywać (pol.)

bezokoliczniknaslatować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naslatuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naslatujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naslatuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naslatujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naslatujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naslatujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naslatowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naslatowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naslatowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naslatowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naslatowaliście; żeście naslatowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naslatowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naslatowała żech; naslatowałach; żech naslatowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naslatowała żeś; naslatowałaś; żeś naslatowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naslatowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naslatowały my; my naslatowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naslatowałyście; żeście naslatowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naslatowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naslatowało żech; żech naslatowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naslatowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naslatowało żeś; żeś naslatowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naslatowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naslatowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naslatowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naslatowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naslatowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naslatowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naslatowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naslatowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naslatowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naslatowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naslatowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naslatowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naslatowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naslatowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naslatowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naslatuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naslatuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naslatujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naslatujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naslatowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naslatowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naslatowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naslatowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naslatowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naslatowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naslatowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naslatowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naslatowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naslatowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naslatowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naslatowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naslatowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naslatowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naslatowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naslatowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naslatowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naslatowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naslatowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naslatowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naslatowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naslatowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naslatowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naslatowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naslatowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naslatowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naslatowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naslatowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naslatowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naslatowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaslatowany
rzeczownik odczasown.naslatowani
Rybnik

POL: (1) nazlatywać, zbiec się więcej osób, zwierząt w jedno miejsce w jednym czasie; (2) nasfruwać, sfrunąć więcej ptaków jednym czasie w jedno miejsce; (2) naspadać, spaść więcej rzeczy z góry na dół.

 

Było słyszeć wielki trzask a naslatowało sie dużo ludzi. Potym pokozało się, że auto wjechało do rantu.

Nasuj kurōm pszynice, yno zostōn tam chwila stoć, aż zaś sie niy naslatuje pełno wrōblōw a im tego niy wydziubie.

Kej wōm naslatowało tela abfalōm na ziymia, tōż trza wziōnś mietła a pozamiatać ich do chasioka.

Naslatowało sie dużo ludzi, a zaczło gasić te auto, tōż niż przijechały fojermany, to było już po ôgniu.

Podej dalij…