naślywać

naślywać (sie) – nazlewać, zlać (pol.)

bezokoliczniknaślywać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naślywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naślywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naślywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naślywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naślywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naślywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naślywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naślywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naślywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naślywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naślywaliście; żeście naślywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naślywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naślywała żech; naślywałach; żech naślywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naślywała żeś; naślywałaś; żeś naślywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naślywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naślywały my; my naślywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naślywałyście; żeście naślywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naślywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naślywało żech; żech naślywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naślywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naślywało żeś; żeś naślywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naślywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naślywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naślywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naślywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naślywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naślywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naślywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naślywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naślywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naślywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naślywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naślywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naślywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naślywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naślywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naślywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naślywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naślywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naślywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naślywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naślywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naślywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naślywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naślywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naślywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naślywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naślywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naślywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naślywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naślywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naślywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naślywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naślywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naślywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naślywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naślywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naślywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naślywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naślywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naślywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naślywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naślywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naślywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naślywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naślywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naślywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naślywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naślywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naślywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaślywany
rzeczownik odczasown.naślywani
Rybnik

POL: nazlewać, zlać kilka cieczy do jednego pojemnika.

 

Jo ci ôgrzeja syra na kołocz, a kapołka poślywōm, to bydziesz miała prosiyntōm.

Sam żech ci naślywała te ściepki dlo prosiōnt.

 

Podej dalij…