naszkrobać

naszkrobać – naobierać (pol.)

bezokoliczniknaszkrobać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naszkrobia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naszkrobiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naszkrobie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naszkrobiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naszkrobiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naszkrobiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naszkroboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naszkroboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naszkroboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naszkrobali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naszkrobaliście; żeście naszkrobali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naszkrobali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naszkrobała żech; naszkrobałach; żech naszkrobała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naszkrobała żeś; naszkrobałaś; żeś naszkrobała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naszkrobała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naszkrobały my; my naszkrobały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naszkrobałyście; żeście naszkrobały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naszkrobały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naszkrobało żech; żech naszkrobało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naszkrobało żeś; żeś naszkrobało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naszkrobało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naszkroboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naszkroboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naszkroboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naszkrobali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naszkrobali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naszkrobali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naszkrobała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naszkrobała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naszkrobała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naszkrobały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naszkrobały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naszkrobały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naszkrobało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naszkrobało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naszkrobało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naszkrobej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naszkrobie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naszkrobejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naszkrobiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naszkroboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naszkroboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naszkroboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naszkrobali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naszkrobali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naszkrobali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naszkrobała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naszkrobała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naszkrobała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naszkrobały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naszkrobały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naszkrobały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naszkrobało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naszkrobało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naszkrobało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naszkroboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naszkroboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naszkroboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naszkrobali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naszkrobali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naszkrobali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naszkrobała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naszkrobała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naszkrobała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naszkrobały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naszkrobały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naszkrobały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naszkrobało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naszkrobało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naszkrobało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaszkrobany
rzeczownik odczasown.naszkrobani
Rybnik

POL: naobierać ze skórki ziemniaki, warzywa, owoce.

 

Przi wojsku trza było naszkrobać pora cyntōw kartofli na dziyń.

Jo ci tam naszkrobała kartofle, yno musisz se ich potym przistawić a uwarzić.

Kery to szkroboł te kartofle, ône majōm same ôczy?

 

 

Podej dalij…