natargać

natargać (sie) – narwać, nazrywać (pol.)

bezokoliczniknatargać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.natargōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.natargosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.natargo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.natargōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.natargocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.natargajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.natargoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.natargoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.natargoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.natargali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.natargaliście; żeście natargali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.natargali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.natargała żech; natargałach; żech natargała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.natargała żeś; natargałaś; żeś natargała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.natargała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..natargały my; my natargały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. natargałyście; żeście natargały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.natargały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.natargało żech; żech natargało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.natargało żeś; żeś natargało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.natargało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech natargoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś natargoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł natargoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my natargali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście natargali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli natargali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech natargała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś natargała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była natargała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my natargały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście natargały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były natargały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech natargało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś natargało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było natargało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . natargej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech natargo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.natargejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech natargajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. natargoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. natargoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.natargoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.natargali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. natargali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.natargali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.natargała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
natargała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.natargała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. natargały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.natargały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.natargały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. natargało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.natargało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.natargało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych natargoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś natargoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by natargoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my natargali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście natargali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by natargali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych natargała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś natargała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by natargała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my natargały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście natargały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by natargały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych natargało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś natargało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by natargało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynatargany
rzeczownik odczasown.natargani
Rybnik

 

SI: Natargej pokrziwōw pilyntōm.

PL: Nazrywaj pokrzyw gąskom.

 

SI: Natargejcie se trocha ôgōrkōw na niedziela.

PL: Nazrywajcie sobie trochę ogórków na niedzielę.

 

SI: Wezna drabina a natargōm cześni, niż ich te szpoki zdziubiōm wszystki.

PL: Wezmę drabinę i nazrywam czereśni, zanim te szpaki zdziobią je wszystkie.

Podej dalij…