natopić

natopić (sie) – napalić w piecu (pol.)

bezokoliczniknatopić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.natopia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.natopisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.natopi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.natopiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.natopicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.natopiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.natopiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.natopiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.natopiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.natopiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.natopiyliście; żeście natopiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.natopiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.natopiyła żech; natopiyłach; żech natopiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.natopiyła żeś; natopiyłaś; żeś natopiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.natopiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..natopiyły my; my natopiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. natopiyłyście; żeście natopiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.natopiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.natopiyło żech; żech natopiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.natopiyło żeś; żeś natopiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.natopiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech natopiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś natopiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł natopiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my natopiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście natopiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli natopiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech natopiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś natopiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była natopiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my natopiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście natopiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były natopiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech natopiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś natopiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było natopiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . natop
tr. rozk. l. poj 3. os.niech natopi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.natopcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech natopiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. natopiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. natopiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.natopiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.natopiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. natopiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.natopiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.natopiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
natopiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.natopiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. natopiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.natopiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.natopiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. natopiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.natopiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.natopiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych natopiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś natopiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by natopiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my natopiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście natopiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by natopiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych natopiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś natopiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by natopiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my natopiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście natopiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by natopiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych natopiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś natopiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by natopiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynatopiōny
rzeczownik odczasown.natopiyni
Rybnik

 

SI: Na co żeś tam tak natopiōł, dyć sam sie idzie roztopić.

PL: Po co tak napaliłeś, przecież tutaj można się roztopić

.

SI: Idź, natop tam trocha w pywnicy, bo sam je jakoś zima.

PL: Idź, napal tam trochę w piwnicy, bo tutaj jest jakoś zimno.

 

SI: Musisz trocha natopić, bo tym dzieciōm bydzie zima.

PL: Musisz trochę napalić, bo tym dzieciom będzie zimno.

 

Podej dalij…