nawiydzać

nawiydzać – nawiedzać, odwiedzać (pol.)

bezokoliczniknawiydzać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nawiydzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nawiydzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nawiydzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nawiydzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nawiydzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nawiydzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nawiydzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nawiydzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nawiydzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nawiydzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nawiydzaliście; żeście nawiydzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nawiydzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nawiydzała żech; nawwiydzałach; żech nawiydzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nawiydzała żeś; nawiydzałaś; żeś nawiydzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nawiydzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nawiydzały my; my nawiydzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nawiydzałyście; żeście nawiydzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nawiydzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nawiydzało żech; żech nawiydzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nawiydzało żeś; żeś nawiydzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nawiydzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nawiydzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nawiydzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nawiydzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nawiydzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nawiydzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nawiydzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nawiydzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nawiydzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nawiydzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nawiydzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nawiydzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nawiydzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nawiydzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nawiydzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nawiydzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nawiydzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nawiydzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nawiydzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nawiydzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nawiydzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nawiydzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nawiydzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nawiydzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nawiydzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nawiydzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nawiydzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nawiydzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nawiydzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. nawiydzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nawiydzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nawiydzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nawiydzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nawiydzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nawiydzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nawiydzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nawiydzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nawiydzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nawiydzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nawiydzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nawiydzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nawiydzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nawiydzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nawiydzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nawiydzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nawiydzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nawiydzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nawiydzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nawiydzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nawiydzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda nawiydzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz nawiydzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie nawiydzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy nawiydzali; bydymy nawiydzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie nawiydzali; bydziecie nawiydzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm nawiydzali; bydōm nawiydzać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda nawiydzała; byda nawiydzać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz nawiydzała; bydziesz nawiydzać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie nawiydzała; bydzie nawiydzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy nawiydzały; bydymy nawiydzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie nawiydzały; bydziecie nawiydzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm nawiydzały; bydōm nawiydzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda nawiydzało; byda nawiydzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz nawiydzało; bydziesz nawiydzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie nawiydzało; bydzie nawiydzać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynawiydzany
rzeczownik odczasown.nawiydzani
Rybnik

POL: nawiedzać np. kogoś chorego, samotnego.

 

SI: Hajnel miyszko sōm, tōż go nawiydzōm roz za czas.

PL: Henio mieszka sam, więc odwiedzam go od czasu do czasu.

 

SI: Musisz sam ôstać pora dni w tym lazarecie na badaniach, ale jo cie byda nawiydzała dziynnie.

PL: Musisz tutaj pozostać parę dni w tym szpitalu na badaniach, ale ja będę cię odwiedzała codziennie.

 

 

Podej dalij…