nazdać

nazdać – przygadać, powiedzieć dosadnie (pol.)

bezokoliczniknazdać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nazdōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nazdosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nazdo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nazdōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nazdocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nazdajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nazdoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nazdoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nazdoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nazdali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nazdaliście; żeście nazdali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nazdali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nazdała żech; nazdałach; żech nazdała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nazdała żeś; nazdałaś; żeś nazdała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nazdała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nazdały my; my nazdały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nazdałyście; żeście nazdały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nazdały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nazdało żech; żech nazdało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nazdało żeś; żeś nazdało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nazdało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nazdoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nazdoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nazdoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nazdali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nazdali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nazdali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nazdała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nazdała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nazdała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nazdały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nazdały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nazdały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nazdało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nazdało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nazdało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nazdej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nazdo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nazdejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nazdajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nazdoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nazdoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nazdoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nazdali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nazdali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nazdali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nazdała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nazdała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nazdała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nazdały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nazdały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nazdały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nazdało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nazdało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nazdało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nazdoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nazdoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nazdoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nazdali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nazdali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nazdali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nazdała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nazdała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nazdała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nazdały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nazdały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nazdały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nazdało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nazdało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nazdało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynazdany
rzeczownik odczasown.nazdani
Rybnik

 

Ale ta Frida nazdała tymu fojtowi, tak, że zostoł bez słowa.

Tak żech nazdoł farorzowi przi kolyndzie, że wiyncyj chyba dō mie niy przidzie.

Podej dalij…