nazgłobiać

nazgłobiać – napsocić, narozrabiać (pol.)

bezokoliczniknazgłobiać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nazgłobiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nazgłobiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nazgłobio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nazgłobiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nazgłobiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nazgłobiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nazgłobioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nazgłobioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nazgłobioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nazgłobiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nazgłobialiście; żeście nazgłobiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nazgłobiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nazgłobiała żech; nazgłobiałach; żech nazgłobiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nazgłobiała żeś; nazgłobiałaś; żeś nazgłobiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nazgłobiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nazgłobiały my; my nazgłobiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nazgłobiałyście; żeście nazgłobiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nazgłobiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nazgłobiało żech; żech nazgłobiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nazgłobiało żeś; żeś nazgłobiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nazgłobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nazgłobioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nazgłobioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł znagłobioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nazgłobiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nazgłobiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nazgłobiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nazgłobiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nazgłobiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nazgłobiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nazgłobiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nazgłobiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nazgłobiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nazgłobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nazgłobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nazgłobiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nazgłobiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nazgłobio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nazgłobiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech znagłobiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nazgłobioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nazgłobioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nazgłobioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nazgłobiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nazgłobiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nazgłobiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nazgłobiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nazgłobiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nazgłobiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nazgłobiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nazgłobiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nazgłobiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nazgłobiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nazgłobiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nazgłobiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nazgłobioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nazgłobioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nazgłobioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nazgłobiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nazgłobiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nazgłobiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nazgłobiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nazgłobiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nazgłobiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nazgłobiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nazgłobiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nazgłobiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nazgłobiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nazgłobiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nazgłobiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynazgłobiany-
rzeczownik odczasown.nazgłobiani
Rybnik

 

Możecie jechać do tych gōrōw, yno co zaś tam co niy nazgłobiocie.

Niy nazgłobiejcie zaś tam co na tej muzyce.

 

Podej dalij…