nos

nos – nos (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…nos
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…nosa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sienosowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…nos
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...nosym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…nosie
Wołacz l. poj. Tynosie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōmnosy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…nosōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sienosōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…nosy
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…nosami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…nosach
Wołacz l. mn. Wy…nosy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Niy dubej w nosie.

Kaj żeś to tak tyn nos ôdrzōł?

Krew ci leci z nosa.

 

Podziel się…