ôbleczōny

ôbleczōny – ubrany (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyôbleczōny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ôbleczōny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ôbleczōno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ôbleczōne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ôbleczōni; ôbleczōne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ôbleczōne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ôbleczōnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ôbleczōnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ôbleczōnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ôbleczōnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ôbleczōnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ôbleczōnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ôbleczōnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ôbleczōnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ôbleczōnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
ôbleczōnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ôbleczōnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ôbleczōny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ôbleczōno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ôbleczōne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ôbleczōnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ôbleczōne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ôbleczōnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ôbleczōnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ôbleczōnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ôbleczōnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ôbleczōnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ôbleczōnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ôbleczōnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ôbleczōnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ôbleczōnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ôbleczōnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ôbleczōny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ôbleczōno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ôbleczōne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ôbleczōni; ôbleczōne
Wołacz. l. mn. r nmos. Wy...ôbleczōne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Doczkej yno, bo jo niy ma jeszcze ôbleczōno.

PL: Zaczekaj tylko, bo ja nie jestem jeszcze ubrana.

 

SI: Tyś jeszcze niy ma ôbleczōny, dyć my już muszymy iś.

PL: Ty nie jesteś jeszcze ubrany, przecież my już musimy iść.

 

 

 

Podej dalij…