ôblyczka

ôblyczka – ubranie |(pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ôblyczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôblyczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôblyczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ôblyczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ôblyczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ôblyczce
Wołacz l. poj. Ty…ôblyczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ôblyczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôblyczek; ôblyczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôblyczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ôblyczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ôblyczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ôblyczkach
Wołacz l. mn. Wy…ôblyczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Lepszy byś se kupiōł co do ôblyczki zamias tego piwska a cygaretōw.

Pomyśl lepszy ô ôblyczce a niy yno ô muzykach.

 

 

Podej dalij…