ôdcedzić

ôdcedzić – odcedzić (pol.)

bezokolicznikôdcedzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdcedza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdcedzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdcedzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdcedzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdcedzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdcedzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdcedziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdcedziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdcedziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdcedziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdcedziyliście; żeście ôdcedziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdcedziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdcedziyła żech; ôdcedziyłach; żech ôdcedziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdcedziyła żeś; ôdcedziyłaś; żeś ôdcedziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdcedziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdcedziyły my; my ôdcedziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdcedziyłyście; żeście ôdcedziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdcedziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdcedziyło żech; żech ôdcedziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdcedziyło żeś; żeś ôdcedziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdcedziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdcedziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdcedziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdcedziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdcedziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdcedziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdcedziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdcedziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdcedziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdcedziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdcedziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdcedziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdcedziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdcedziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdcedziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdcedziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdcedź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdcedzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdcedźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdcedzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdcedziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdcedziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdcedziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdcedziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdcedziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdcedziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdcedziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdcedziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdcedziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdcedziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdcedziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdcedziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdcedziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdcedziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdcedziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdcedziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdcedziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdcedziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdcedziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdcedziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdcedziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdcedziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdcedziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdcedziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdcedziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdcedziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdcedziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdcedziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdcedziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdcedziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdcedzōny
rzeczownik odczasown.ôdcedzyni
Rybnik

 

Zaroz ôdcedza kartofle a bydymy jeś.

Ôdcedź ta kapusta, a cyknij tam trocha ôctu.

Możesz ôdcedzić te kartofle, yno sie niy ôporz.

Podej dalij…