ôdciepać

ôdciepać – odrzucić, odkryć (pol.)

bezokolicznikôdciepać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdciepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdciepiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdciepie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdciepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdciepiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdciepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdciepoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdciepoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdciepoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdciepali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdciepaliście; żeście ôdciepali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdciepali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdciepała żech; ôdciepałach; żech ôdciepała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdciepała żeś; ôdciepałaś; żeś ôdciepała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdciepała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdciepały my; my ôdciepały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdciepałyście; żeście ôdciepały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdciepały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdciepało żech; żech ôdciepało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdciepało żeś; żeś ôdciepało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdciepoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôciepali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdciepała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdciepały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdciepało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdciepej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdciepie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdciepejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdciepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdciepoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdciepoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdciepoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdciepali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdciepali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdciepali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdciepała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdciepała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdciepała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdciepały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdciepały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdciepały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdciepało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdciepało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdciepało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdciepoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdciepali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdciepała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdciepały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdciepało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdciepany
rzeczownik odczasown.ôdciepani
Rybnik

POL: odrzucić, odkryć coś, poprzez wielokrotne rzucenie.

 

SI: Trza ôdciepać te deski z wiyrchu, bo bole sōm na spodku.

PL: Trzeba odrzucić te deski z góry, bo grube deski są na spodzie.

 

SI: Ôdciepej na bok te cegłōwki, coby ta plała szło ôdkryć.

PL: Odrzuć na bok te cegłówki, żeby można odkryć tę plandekę.

 

SI: Muszymy ôdciepać ta ziymia, coby ôdkryć ruła, a jōm poszwajsować

PL: Musimy odrzucić tę ziemię, żeby odkryć rurę i ją pospawać.

Podej dalij…