ôdebrać

ôdebrać – odebrać, zrobić zdjęcia (pol.)

bezokolicznikôdebrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdebiera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdebieresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdebiere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdebierymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdebierecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdebierōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdebroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdebroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdebroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdebrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdebraliście; żeście ôdebrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdebrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdebrała żech; ôdebrałach; żech ôdebrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdebrała żeś; ôdebrałaś; żeś ôdebrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdebrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdebrały my; my ôdebrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdebrałyście; żeście ôdebrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdebrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdebrało żech; żech ôdebrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdebrało żeś; żeś ôdebrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdebrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdebroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdebroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdebroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdebrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdebrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdebrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdebrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdebrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdebrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdebrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdebrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdebrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbebrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdebrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbebrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdebier
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdebiere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdebiercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdebierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdebroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdebroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdebroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdebrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdebrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdebrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdebrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdebrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdebrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdebrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdebrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdebrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdebrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdebrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdebrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdebroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdebroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdebroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdebrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdebrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdebrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdebrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdebrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdebrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdebrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdebrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdebrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdebrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdebrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdebrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdebrany
rzeczownik odczasown.ôdebrani
Rybnik

POL: (1) odebrać coś komuś, od kogoś; (2) zrobić zdjęcia; (3) odebrać telefon, „podnieść” słuchawkę  .

 

Jo se wartko stana kole tego auta, a ty mie ôdebier.

Ôdebier mu tyn motorcykel, co niy bydzie jeździōł ôżarty.

Ôdebier mie, jak stoja przed tym zōmkym.

Keryś mi sam zwōniōł, ale jakoś cudzo nōmera, tōż żech niy ôdebroł.

 

Podej dalij…