ôdepnyć

ôdepnyć (sie) – odpiąć (pol.)

bezokolicznikôdepnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdepna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdepniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdepnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdepnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdepniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdepnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdepnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdepnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdepnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdepli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdepliście; żeście ôdepli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdepli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdepła żech; ôdepłach; żech ôdepła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdepła żeś; ôdepłaś; żeś ôdepła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdepła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdepły my; my ôdepły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdepłyście; żeście ôdepły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdepły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdepło żech; żech ôdepło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdepło żeś; żeś ôdepło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdepło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdepnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdepli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdepli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdepli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdepła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdepła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdepła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdepły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdepły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdepły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdepło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdepło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdepło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdepnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdepnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdepnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdepnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdepnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdepnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdepnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdepli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdepli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdepli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdepła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdepła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdepła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdepły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdepły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdepły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdepło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdepło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdepło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdepnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdepli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdepła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdepły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdepło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdepnyty
rzeczownik odczasown.ôdepnyci
Rybnik

 

Wej, ôdepnij mu tyn rajfeszlos, niech se seblecze tyn mantlik.

Knefel cisie ôdepnōł we koszuli.

Ôdepnij mi tyn knefel, bo jo niy poradza tōm bolawōm rynkōm.

 

Podej dalij…