ôdkludzać

ôdkludzać (sie) – odprowadzać (pol.)

bezokolicznikôdkludzać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdkludzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdkludzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdkludzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdkludzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdkludzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdkludzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdkludzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdkludzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdkludzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdkludzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdkludzaliście; żeście ôdkludzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdkludzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdkludzała żech; ôdkludzałach; żech ôdkludzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdkludzała żeś; ôdkludzałaś; żeś ôdkludzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdkludzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdkludzały my; my ôdkludzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdkludzałyście; żeście ôdkludzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdkludzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdkludzało żech; żech ôdkludzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdkludzało żeś; żeś ôdkludzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdkludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdkludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdkludzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdkludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdkludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdkludzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdkludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdkludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdkludzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdkludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdkludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdkludzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdkludzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdkludzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdkludzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdkludzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdkludzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdkludzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdkludzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdkludzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdkludzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdkludzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdkludzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdkludzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdkludzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdkludzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. ôdkludzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdkludzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdkludzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdkludzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdkludzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdkludzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdkludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdkludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdkludzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdkludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdkludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdkludzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdkludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdkludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdkludzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdkludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdkludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdkludzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdkludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdkludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdkludzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôdkkudzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôdkludzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôdkludzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôdkludzali; bydymy ôdkludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôdkludzali; bydziecie ôdkludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôdkludzali; bydōm ôdkludzać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôdkludzała; byda ôdkludzać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôdkludzała; bydziesz ôdkludzać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôdkludzała; bydzie ôdkludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôdkludzały; bydymy ôdkludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôdkludzały; bydziecie ôdkludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôdkludzały; bydōm ôdkludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôdkludzało; byda ôdkludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôdkludzało; bydziesz ôdkludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôdkludzało; bydzie ôdkludzać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdkludzany
rzeczownik odczasown.ôdkludzani
Rybnik

 

Niy starejcie sie, bo chłop ôdkludziōł wszystki dziecka, tōż wasza ceta tyż ôdkludzi.

Niy pij wiyncyj, a ciōng ku chałupie, bo żodyn cie niy bydzie ôdkludzoł.

Jo dycko ôdkludzôm baba ku autobusie, jak mo na noc.

 

 

 

Podej dalij…