ôdpinać

ôdpinać (sie) – odpinać (pol.)

bezokolicznikôdpinać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdpinōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdpinosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdpino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdpinōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdpinocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdpinajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdpinoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdpinoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdpinoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdpinali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdpinaliście; żeście ôdpinali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdpinali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdpinała żech; ôdpinałach; żech ôdpinała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdpinała żeś; ôdpinałaś; żeś ôdpinała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdpinała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdpinały my; my ôdpinały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdpinałyście; żeście ôdpinały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdpinały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdpinało żech; żech ôdpinało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdpinało żeś; żeś ôdpinało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdpinało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdpinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdpinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdpinoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdpinali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdpinali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdpinali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdpinała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdpinała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdpinała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdpinały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdpinały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdpinały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdpinało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdpinało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdpinało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdpinej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdpino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdpinejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdpinajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdpinoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdpinoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdpinoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdpinali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdpinali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdpinali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdpinała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdpinała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdpinała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdpinały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdpinały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdpinały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdpinało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdpinało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdpinało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdpinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdpinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdpinoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdpinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdpinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdpinali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdpinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdpinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdpinała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdpinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdpinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdpinały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdpinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdpinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdpinało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôdpinoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôdpinoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôdpinoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôdpinali; bydymy ôdpinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôdpinali; bydziecie ôdpinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôdpinali; bydōm ôdpinać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôdpinała; byda ôdpinać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôdpinała; bydziesz ôdpinać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôdpinała; bydzie ôdpinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôdpinały; bydymy ôdpinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôdpinały; bydziecie ôdpinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôdpinały; bydōm ôdpinać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôdpinało; byda ôdpinać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôdpinało; bydziesz ôdpinać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôdpinało; bydzie ôdpinać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdpinany
rzeczownik odczasown.ôdpinani
Rybnik

 

Tyn knefel mi sie sztyjc ôdpino,bo mi sie zdo dziurka je za wielko.

Niy ôdpinej mu tego mantla,bo mu bydzie zima.

Niy wiysz, jako sie sam ôdpino tyn pas ze auta?

 

 

Podej dalij…