ôdrobić

ôdrobić (sie) – odpracować (pol.)

bezokolicznikôdrobić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdrobia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdrobisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdrobi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdrobiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdrobicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdrobiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdrobiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdrobiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdrobiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdrobiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdrobiyliście; żeście ôdrobiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdrobiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdrobiyła żech; ôdrobiyłach; żech ôdrobiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdrobiyła żeś; ôdrobiyłaś; żeś ôdrobiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdrobiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdrobiyły my; my ôdrobiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdrobiyłyście; żeście ôdrobiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdrobiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdrobiyło żech; żech ôdrobiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdrobiyło żeś; żeś ôdrobiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdrobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdrobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdrobiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdrobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdrobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdrobiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdrobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdrobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdrobiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdrobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdrobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdrobiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdrobiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdrōb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdrobi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdrōbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdrobiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdrobiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdrobiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdrobiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdrobiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdrobiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdrobiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdrobiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdrobiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdrobiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdrobiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdrobiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdrobiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdrobiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdrobiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdrobiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdrobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdrobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdrobiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdrobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdrobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdrobiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdrobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdrobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdrobiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdrobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdrobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdrobiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdrobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdrobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdrobiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdrobiōny
rzeczownik odczasown.ôdrobiyni
Rybnik

POL: odpracować, zwrócić pomoc koleżeńską; odpracować prezent, podarunek, dług.

 

SI: Pożyczej mi na paczka cygaretów, jutro przida ci to ôdrobić w polu.

PL: Pożycz mi na paczkę papierosów, jutro przyjdę ci to odpracować w polu.

 

SI: Sōmsiod robi nōm na polu kōniym, tōż muszymy mu to iś ôdrobić przi żniwach.

PL: Sąsiad pracuje u nas w polu z koniem, więc musimy iść odpracować mu to przy żniwach.

 

SI: Jo ci pożyczōm, cobyś se mōg kupić tyn nowy ancug, ale musisz mi to ôdrobić przi budowie.

PL: Ja ci pożyczę, żebyś mógł kupić sobie ten nowy garnitur, ale musisz odpracować mi to na budowie.

Podej dalij…