ôdrzyć

ôdrzyć (sie) – odrzeć, odrapać, okorować (pol.)

bezokolicznikôdrzyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdrzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdrze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdrzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdrzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdrzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdrzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdrzyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdrzyliście; żeście ôdrzyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdrzyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdrzyła żech; ôdrzyłach; żech ôdrzyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdrzyła żeś; ôdrzyłaś; żeś ôdrzyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdrzyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdrzyły my; my ôdrzyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdrzyłyście; żeście ôdrzyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdrzyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdrzyło żech; żech ôdrzyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdrzyło żeś; żeś ôdrzyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdrzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdrzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdrzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdrzyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdrzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdrzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdrzyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdrzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdrzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdrzyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdrzyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdrzij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdrze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdrzijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdrzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdrzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdrzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdrzyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdrzyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdrzyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdrzyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdrzyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdrzyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdrzyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdrzyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdrzyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdrzyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdrzyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdrzyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdrzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdrzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdrzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdrzyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdrzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdrzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdrzyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdrzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdrzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdrzyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdrzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdrzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdrzyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. -os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdrzyty
rzeczownik odczasown.ôdrzyci
Rybnik

 

Ôtok schraniała żech po cimoku koło do garażu a ôdrzyłą żech se całe dźwiyrze we aucie.

Ta skōra na tym drzewie musisz cołko ôdrzyć, bo ci sie chrobok do do tego.

Coś to zaś narobiōł, żeś tak tyn łokeć ôdrzōł?

Podej dalij…