ôdziubać

ôdziubać (sie) – odziobać (pol.)

bezokolicznikôdziubać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdziubia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdziubiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdziubie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdziubiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdziubiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdziubiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdziuboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdziuboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdziuboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdziubali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdziubaliście; żeście ôdziubali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdziubali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdziubała żech; ôdziubałach; żech ôdziubała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdziubała żeś; ôdziubałaś; żeś ôdziubała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdziubała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdziubały my; my ôdziubały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdziubałyście; żeście ôdziubały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdziubały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdziubało żech; żech ôdziubało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdziubało żeś; żeś ôdziubało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdziuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdziuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdziuboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdziubali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdziubali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdziubali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdziubała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdziubała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdziubała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdziubały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdziubały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdziubały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdziubało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdziubej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdziubie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdziubejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdziubiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdziuboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdziuboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdziuboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdziubali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdziubali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdziubali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdziubała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdziubała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdziubała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdziubały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdziubały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdziubały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdziubało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdziubało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdziubało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdziuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdziuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdziuboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdziubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdziubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdziubali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdziubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdziubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdziubała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdziubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdziubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdziubały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdziubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdziubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdziubało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdziubany
rzeczownik odczasown.ôdziubani
Rybnik

 

SI: Niy wypuś mi tych kurōw, aż mi zaś tych tōmatōw niy ôdziubiōm.

PL: Nie wypuść mi tych kur, żeby mi znowu tych pomidorów nie odziobały.

 

SI: Te szpoki już praje całe te cześnie ôdziubały, chocioż sōm jeszcze niyzdrzałę

PL: Te szpaki już prawie wszystkie te czereśnie odziobały, chociaż są jeszcze niedojrzałe.

 

Podej dalij…