ôkno

ôkno – okno (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ôkno
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôkna
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sieôknu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ôkno
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ôknym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ôknie
Wołacz l. poj. Tyôkno
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōmôkna
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôkyn; ôknōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sieôknōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ôkna
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sieôknami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ôknach
Wołacz l. mn. Wy…ôkna
Przimiotnik (jaki? czyj?)ôkynny

 

Prziwiōźli my nowe ôkna na budowa a po niedzieli bydymy ich wprawiać.

Podziwej sie bez ôkno, kery to tam hań idzie?

Tyn tydziyń musza ôkna pomyć n aswiynta.

Niy ôtwiyrej tych ôkyn, co sam niy naleci kopruchōw.

 

Podziel się…