ôkrzcić

ôkrzcić (sie) – ochrzcić (pol.)

bezokolicznikôkrzcić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôkrzcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôkrzcisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôkrzci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôkrzczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôkrzcicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôkrzczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôkrzciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôkrzciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôkrzciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôkrzciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôkrzciyliście; żeście ôkrzciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôkrzciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôkrzciyła żech; ôkrzciyłach; żech ôkrzciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôkrzciyła żeś; ôkrzciyłaś; żeś ôkrzciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôkrzciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôkrzciyły my; my ôkrzciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôkrzciyłyście; żeście ôkrzciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôkrzciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôkrzciyło żech; żech ôkrzciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôkrzciyło żeś; żeś ôkrzciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôkrzciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôkrzciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôkrzciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôkrzciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôkrzciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôkrzciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôkrzciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôkrzciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôkrzciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôkrzciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôkrzciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôkrzciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôkrzciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôkrzciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôkrzciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôkrzciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôkrzcij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôkrzci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôkrzcijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôkrzczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôkrzciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôkrzciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôkrzciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôkrzciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôkrzciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôkrzciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôkrzciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôkrzciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôkrzciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôkrzciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôkrzciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôkrzciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôkrzciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôkrzciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôkrzciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôkrzciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôkrzciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôkrzciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôkrzciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôkrzciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôkrzciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôkrzciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôkrzciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôkrzciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôkrzciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôkrzciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôkrzciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôkrzciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôkrzciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôkrzciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôkrzczōny
rzeczownik odczasown.ôkrzczyni
Rybnik

POL: udzielić sakramentu chrztu, przyjąć chrzest św.

 

SI: Ôn bōł piyrwej żydym, ale sie chcioł ôżynić, a wziōńs se baba katoliczka, tōż doł sie ôkrzcić.

PL: On był dawniej żydem, ale chciał się ożenić i wziąć sobie żonę katoliczkę, więc dał się ochrzcić.

 

SI: Ta mało po urodzyniu była jakoś licho, tōż dochtory kozały jōm ôkrzcić na wartko, ale terazki z tego wyszła, a je zdrowo.

PL: Ta mała po urodzeniu była jakaś słaba, więc lekarze kazali ją ochrzcić na szybko, ale teraz wyszła z tego i jest zdrowa.

Podej dalij…