ôparzić

ôparzić (sie) – oparzyć (pol.)

bezokolicznikôparzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôparza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôparzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôparzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôparzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôparzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôparzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôparzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôparzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôparzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôparzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôparziliście; żeście ôparzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôparzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôparziła żech; ôparziłach; żech ôparziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôparziła żeś; ôparziłaś; żeś ôparziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôparziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôparziły my; my ôparziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôparziłyście; żeście ôparziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôparziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôparziło żech; żech ôparziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôparziło żeś; żeś ôparziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôparziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôparzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôparzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôparzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôparzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôparzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôparzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôparziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôparziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôparziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôparziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôparziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôparziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôparziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôparziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôparziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôporz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôparzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôporzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôparzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôparzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôparzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôparzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôparzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôparzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôparzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôparziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôparziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôparziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôparziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôparziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôparziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôparziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôparziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôparziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôparzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôparzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôparzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôparzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôparzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôparzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôparziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôparziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôparziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôparziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôparziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôparziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôparziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôparziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôparziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôparzōny
rzeczownik odczasown.ôparzyni
Rybnik

 

Dej pozōr, co te dziecko sie niy ôparzi tōm zupōm.

Dej, jo ci naleja tej wody, bo ty sie ôparzisz.

Niy ôporz sie tōm kawōm. Doczkej, aż trocha ôchłōdnie.

 

 

Podej dalij…