ôsmolić

ôsmolić (sie) – zignorować, zlekceważyć, być obojętym (pol.)

bezokolicznikôsmolić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôsmola
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôsmolisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôsmoli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôsmolymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôsmolicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôsmolōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôsmolōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôsmolōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôsmolōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôsmolyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôsmolyliście; żeście ôsmolyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôsmolyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôsmolyła żech; ôsmolyłach; żech ôsmolyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôsmolyła żeś; ôsmolyłaś; żeś ôsmolyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôsmolyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôsmolyły my; my ôsmolyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôsmolyłyście; żeście ôsmolyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôsmolyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôsmolyło żech; żech ôsmolyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôsmolyło żeś; żeś ôsmolyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôsmolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôsmolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôsmolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôsmolōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôsmolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôsmolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôsmolyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôsmolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôsmolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôsmolyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôsmolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôsmolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôsmolyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôsmolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôsmolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôsmolyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôsmōl
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôsmoli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôsmōlcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôsmolōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôsmolōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôsmolōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôsmolōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôsmolyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôsmolyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôsmolyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôsmolyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôsmolyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôsmolyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôsmolyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôsmolyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôsmolyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôsmolyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôsmolyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôsmolyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôsmolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôsmolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôsmolōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôsmolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôsmolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôsmolyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôsmolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôsmolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôsmolyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôsmolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôsmolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôsmolyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôsmolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôsmolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôsmolyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôsmolōny
rzeczownik odczasown.ôsmolyni
Rybnik

POL: (1) zignorować kogoś, coś; (2) zlekceważyć kogoś, coś; (3) być obojętnym na kogoś, coś.

 

Dyć ôsmōl już tyn telewizor dzisiej a pōdź spać.

Jo żech go już downo ôsmolyła, niech se chodzi n ate mecze, chociaż mōm chwila cicho w chałupie.

Dyć ôsmōl go, niech loce za tego ministranta, kej chce, hned mu sie zmierznie.            (zmier-znie)

 

 

Podej dalij…