ôświycić

ôświycić (sie) – zaświecić (pol.)

bezokolicznikôświycić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôświyca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôświycisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôświyci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôświycymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôświycicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôświycōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôświyciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôświyciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôświyciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôświyciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôświyciyliście; żeście ôświyciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôświyciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôświyciyła żech; ôświyciyłach; żech ôświyciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôświyciyła żeś; ôwiyciyłaś; żeś ôświyciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôświyciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôświyciyły my; my ôświyciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôświyciyłyście; żeście ôświyciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôświyciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôświyciyło żech; żech ôświyciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôświyciyło żeś; żeś ôświyciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôświyciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôświyciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôświyciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôświyciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôświyciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôświyciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôświyciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôświyciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôświyciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôświyciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôświyciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôświyciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôświyciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôświyciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôświyciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôświyciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôświyć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôświyci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôświyćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôświycōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôświyciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôświyciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôświyciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôświyciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôświyciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôświyciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôświyciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôświyciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôświyciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôświyciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôświyciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôświyciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôświyciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôświyciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôświyciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôświyciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôświyciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôświyciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôświyciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôświyciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôświyciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôświyciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôświyciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôświyciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôświyciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôświyciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôświyciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôświyciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôświyciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôświyciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôświycōny
rzeczownik odczasown.ôświycyni
Rybnik

 

SI: Ôświyć światło, bo niy widza ci tego knefla prziszyć.

PL: Zaświeć światło, bo nie widzę przyszyć ci tego guzika.

 

SI: Kery sam zaś ôświyciōł, dyć sam kopruchōw naleci.

PL: Kto znowu tutaj zaświecił, przecież tutaj komarów naleci.

 

SI: Doczkej, yno ôświyca, bo już sie ćmi.

PL: Zaczekaj, tylko zaświecę, bo już się ściemnia.

 

 

Podej dalij…