ôszpluchać

ôszpluchać (sie) – potaplać, ochlapać, opryskać (pol.)

bezokolicznikôszpluchać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôszpluchōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôszpluchosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôszplucho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôszpluchōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôszpluchocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôszpluchajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôszpluchoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôszpluchoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôszpluchoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôszpluchali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôszpluchaliście; żeście ôszpluchali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôszpluchali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôszpluchała żech; ôszpluchałach; żech ôszpluchała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôszpluchała żeś; ôszpluchałaś; żeś ôszpluchała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôszpluchała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôszpluchały my; my ôszpluchały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôszpluchałyście; żeście ôszpluchały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôszpluchały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôszpluchało żech; żech ôszpluchało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôszpluchało żeś; żeś ôszpluchało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôszpluchało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôszpluchoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôszpluchoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôszpluchoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôszpluchali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôszpluchali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôszpluchali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôszpluchała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôszpluchała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôszpluchała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôszpluchały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôszpluchały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôszpluchały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôszpluchało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôszpluchało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôszpluchało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôszpluchej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôszplucho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôszpluchejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôszpluchajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôszpluchoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôszpluchoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôszpluchoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôszpluchali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôszpluchali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôszpluchali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôszpluchała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôszpluchała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôszpluchała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôszpluchały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôszpluchały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôszpluchały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôszpluchało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôszpluchało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôszpluchało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôszpluchoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôszpluchoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôszpluchoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôszpluchali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôszpluchali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôszpluchali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôszpluchała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôszpluchała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôszpluchała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôszpluchały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôszpluchały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôszpluchały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôszpluchało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôszpluchało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôszpluchało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôszpluchany
rzeczownik odczasown.ôszpluchani
Rybnik

 

Sam mosz miska, ôszpluchej se trocha  gymba a pōdź zjeś ôbiod.

Stōj, yno sie trocha ôszpluchōm, a puda z tobōm.

Dyć dej mu pokōj, niech sie trocha ôszplucho w tej waniynce, yno dej na niego pozōr.

Podej dalij…