ôwiynzi

ôwiynzi – wołowy (pol.)

przymiotnikôwiynzi
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ôwiynzi
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ôwiynzio
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ôwiynzi
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ôwiynzi
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ôwiynzi
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ôwiynzigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ôwiynzij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ôwiynzigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ôwiynzich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ôwiynzich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ôwiynzimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ôwiynzij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ôwiynzimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ôwiynzim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
ôwiynzim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ôwiynzigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ôwiynzi
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ôwiynzio
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ôwiynzi
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ôwiynzich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ôwiynzi
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ôwiynzim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ôwiynziōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ôwiynzim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ôwiynzimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ôwiynzimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ôwiynzim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ôwiynzij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ôwiynzim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ôwiynzich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ôwiynzich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ôwiynzi
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ôwiynzio
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ôwiynzi
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ôwiynzi
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ôwiynzi
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)ôwiynzio

 

Dejcie mi tak z fōnt tego ôwiynzigo miynsa.

Na rōlada musisz mieć przeca ôwiynzi miynso.

Kupiyli my se kōnsek ôwiynzij kity ôd sōmsiada, bo zbijoł krowa.

 

Podej dalij…