pajōnczyna

pajōnczyna – pajączyna (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pajōnczyna
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pajōnczyny
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pajōnczynie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pajōnczyna
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pajōnczynōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pajōnczynie
Wołacz l. poj. Ty…pajōnczyno
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pajōnczyny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pajōnczynōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pajōnczynōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pajōnczyny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…pajōnczynami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pajōnczynach
Wołacz l. mn. Wy…pajōnczyny
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Sam musiało downo żodnego niy być, kej sam taki pajōnczyny sōm.

Jo tam niyrod chodza na gōra do tych pajōnczynōw.

Wczora żech sam ôbmiatała, a dzisio tako pajōnczyna sam je.

 

 

Podziel się…