pajōnk

pajōnk – pająk (pol.)

Rodzajmżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pajōnk
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pajōnka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pajōnkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pajōnka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pajōnkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pajōnku
Wołacz l. poj. Ty…pajōnku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pajōnki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pajōnkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pajōnkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pajōnki; pajōnkōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…pajōnkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pajōnkach
Wołacz l. mn. Wy…pajōnki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Jo sie boja pajōnkōw bardziyj jak myszy.

Ciebie roz dwa pajōnki na gōra wyniesōm, jak niy bydziesz wiyncyj jod.

 

 

Podziel się…