parzić

parzić (sie) – parzyć (pol.)

bezokolicznikparzić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.parza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.parzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.parzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.parzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.parzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.parzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.parzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.parzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.parzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.parzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.parziliście; żeście parzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.parzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.parziła żech; parziłach; żech parziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.parziła żeś; parziłaś; żeś parziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.parziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..parziły my; my parziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. parziłyście; żeście parziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.parziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.parziło żech; żech parziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.parziło żeś; żeś parziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.parziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech parzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś parzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł parzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my parzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście parzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli parzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech parziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś parziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była parziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my parziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście parziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były parziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech parziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś parziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było parziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . porz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech parzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.porzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech parzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. parzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. parzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.parzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.parzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. parzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.parzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.parziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
parziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.parziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. parziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.parziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.parziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. parziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.parziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.parziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych parzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś parzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by parzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my parzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście parzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by parzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych parziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś parziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by parziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my parziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście parziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by parziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych parziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś parziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by parziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda parzōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz parzōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie parzōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy parzili; bydymy parzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie parzili; bydziecie parzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm parzili; bydōm parzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda parziła; byda parzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz parziła; bydziesz parzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie parziła; bydzie parzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy parziły; bydymy parzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie parziły; bydziecie parzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm parziły; bydōm parzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda parziło; byda parzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz parziło; bydziesz parzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie parziło; bydzie parzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyparzōny
rzeczownik odczasown.parzyni
Rybnik

 

Na co sam warzisz ta woda? Kura byda parzōł.

Starzik parzili dycko zabite prosia wodōm, a potym zdziyrali glokōm z niego ta szczecina.

Podej dalij…