pobrać

pobrać (sie) – pobrać, pozabierać (pol.)

bezokolicznikpobrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pobiera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pobieresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pobiere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pobierymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pobierecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pobierōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pobroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pobroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pobroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pobrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pobraliście; żeście pobrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pobrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pobrała żech; pobrałach; żech pobrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pobrała żeś; pobrałaś; żeś pobrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pobrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pobrały my; my pobrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pobrałyście; żeście pobrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pobrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pobrało żech; żech pobrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pobrało żeś; żeś pobrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pobrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pobroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pobroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pobroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pobrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pobrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pobrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pobrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pobrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pobrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pobrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pobrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pobrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pobrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pobrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pobrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pobier
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pobiere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pobiercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pobierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pobroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pobroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pobroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pobrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pobrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pobrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pobrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pobrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pobrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pobrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pobrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pobrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pobrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pobrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pobrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pobroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pobroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pobroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pobrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pobrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pobrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pobrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pobrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pobrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pobrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pobrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pobrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pobrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pobrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pobrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypobrany
rzeczownik odczasown.pobrani
Rybnik

 

Były sam gazety za darmo, ale ludzie ich pobrali, tōż dlō mie brakło.

Było sam tela kluczy w tym garażu, a terazki je prōzno, niy ma czym sprawować auta. Możno ich kery pobroł dudōm?

 

 

Podej dalij…