pociskać

pociskać (sie) – pociskać, popychać (pol.)

bezokolicznikpociskać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pociskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pociskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pocisko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pociskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pociskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pociskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pociskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pociskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pociskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pociskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pociskaliście; żeście pociskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pociskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pociskała żech; pociskałach; żech pociskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pociskała żeś; pociskałaś; żeś pociskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pociskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pociskały my; my pociskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pociskałyście; żeście pociskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pociskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pociskało żech; żech pociskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pociskało żeś; żeś pociskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pociskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pociskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pociskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pociskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pociskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pociskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pociskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pociskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pociskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pociskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pociskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pociskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pociskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pociskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pociskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pociskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pociskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pocisko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pociskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pociskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pociskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pociskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pociskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pociskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pociskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pociskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pociskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pociskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pociskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. pociskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pociskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pociskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pociskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pociskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pociskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pociskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pociskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pociskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pociskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pociskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pociskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pociskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pociskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pociskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pociskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pociskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pociskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pociskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pociskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pociskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pociskoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pociskoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pociskoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pociskali; bydymy pociskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pociskali; bydziecie pociskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pociskali; bydōm pociskać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pociskała; byda pociskać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pociskała; bydziesz pociskać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pociskała; bydzie pociskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pociskały; bydymy pociskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pociskały; bydziecie pociskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pociskały; bydōm pociskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pociskało; byda pociskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pociskało; bydziesz pociskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pociskało; bydzie pociskać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypociskany
rzeczownik odczasown.pociskani
Rybnik

 

Jo byda cylowoł tōm rułkōm do dziury we ścianie, a ty mi jōm ze zadku pomału pociskej.

Pocikej ta deska pomału, yno dej pozōr, co krajzygi niy zastawisz.

 

 

Podej dalij…